Serveis de suport

Material clínic i adaptabilitat de la Llar

1. Material clínic i ortopèdic de suport a la persona

Ajudes per la higiene

 • Agafadors per la dutxa
 • Cadires per banyera, per la dutxa
 • Aixecadors de WC
 • Rentacaps i banyeres per el llit

Material de diari per la higiene personal

 • Bolquers, guants, ampolles per orinar, cunyes de plàstic
 • Salva-llits, esponges de sabó, cremes

Ajudes per al descans

 • Llits elèctrics, hidràulics, baranes de llit
 • Trapezis, porta sèrum
 • Material de subjecció, sistemes d’imant, subjecció abdominal, toràcica, de mans
 • Productes anti-nafres, matalassos, coixins, elements de protecció

Ajudes a la mobilitat, desplaçaments i trasllat

 • Caminadors fixes, amb rodes, crosses i bastons
 • Cadires de rodes, elèctriques, plegables, fixes
 • Grues i arnes
 • Sistemes de mobilització per taules flexibles
 • Material ortopèdic a mida
 • Tramitació PAO

Teleassistència

 • Suport 24 hores

2. Adaptabilitat a la mobilitat a la llar

Ascensor habitatge unifamiliar

Ascensor a casa: Solucions per al transport de persones en habitatges unifamiliars, adeqüem l’ascensor a les necessitats individualitzades de cada propietari. Oferim i garantim ascensors moderns tecnològicament i respectuosos amb el medi ambient.

Cadires puja escales

Comoditat i mobilitat: Actualment s’estan instal·lant un gran nombre de cadires puja escales com a solució a diferents problemes relacionats amb la mobilitat. Els muntatges són ràpids, nets i realitzats sense cap tipus d’obra en l’escala on es realitza la instal·lació. Diferents models amb la màxima seguretat en els desplaçaments.

Plataformes puja escales:

Fàcil i ràpida d’instal·lar. Pràcticament qualsevol escala té un model de plataforma que es pot adaptar. No requereix fer cap obra ni modificació estructural important, ja que aquestes plataformes se subjecten per mitjà d’unes guies que s’ancoren directament sobre els graons i la paret.

Plataformes salva escales:

La millor solució per evitar trams curts d’escales que poden arribar a suposar un problema en persones d’edat avançada o amb dificultat de moviment. Instal·lació ràpida, neta i realitzada sense cap tipus d’obra a l’escala. Diferents models de plataformes salva escales i tots ells incorporen elements per garantir la màxima seguretat.

Elevador vertical d’interior:

Disseny, seguretat i flexibilitat. Adaptats a l’espai gràcies als seus controls interns que permeten desplaçar-se fàcilment entre plantes sense perdre espai en les estances.

3. Adaptabilitat de la Llar

Adaptabilitat de l’accés a la llar

 • Entrada d’escales de veïns, particulars
 • Ascensors estrets, portes
 • Rampes de suport
 • Porta d’entrada

Reformes de banys

 • Canvi de banyera per plat de dutxa
 • Adaptabilitat de la dutxa per a cadira de rodes
 • Eliminació de bidets i altres mobiliaris
 • Eliminació columna de la pica de les mans

Remodelació d’interiors

 • Redistribució dels espais
 • Canvis de tàbics
 • Reformes del mobiliari de cuina, habitació i banys

Aplicació de la Domòtica

 • Persianes elèctriques
 • Llums per veu
 • Sensors de moviment
 • Programadors automàtics