Programa assistència geriàtrica

Servei d’atenció integral a les persones.

Assistència Geriàtrica

Les persones no volen abandonar la seva llar, el seu entorn, la seva família, malgrat la deterioració sistemàtica que produeix la vellesa.
Les famílies es veuen desbordades per aquestes situacions. Fills, filles, néts… tots pateixen un fort desgavell per la pèrdua de rutines.

Si, a més, els pares viuen sols en una altra casa, lluny de la resta de la família, encara s’agreuja més aquesta situació sumant, a l’aïllament personal, la deterioració i un entorn no adequat a les noves necessitats que van apareixen.

És per aquest motiu que, amb l’experiència de més de trenta anys, HOME PERSONAL SERVICES impulsa aquest nou servei d’atenció integral a les persones, que proporciona un notable confort al pacient i a l’entorn familiar.

Mètode del nostre programa

1a Fase / La Prevenció del Risc.

La falta de cultura en la prevenció de risc en el dia a dia de la gent gran comporta caigudes, trencaments, llargs períodes en llit i la posterior aparició de nafres.

El 80% d’aquestes situacions podrien haver-se evitat amb tan sols una petita avaluació feta per un professional.

EL NOSTRE MÈTODE DE TREBALL

1) Visita i avaluació geriàtrica integral del pacient

La nostra infermera es desplaça a domicili i realitza els següents passos:

Valoració del risc del pacient: Bateria d’escales de VGI, estudi de l’entorn físic, anàlisi d’hàbits i rutines diàries.
Identificació de riscos i síndromes geriàtriques.
Pla de treball d’accions preventives per a disminuir riscos: Disseny del AUD, disseny de l’atenció personal, condicionament de l’entorn físic.
Estimulació cognitiva, control de medicació, utilització de les TIC.

2) Procés de selecció de la cuidadora

Home Personal Services realitza un procés molt rigorós de selecció per a triar el cuidador/cuidadora més adequat/a a els necessitats del pacient, amb un test de coneixements pràctics sobre les seves últimes experiències, contrastat per la infermera en una entrevista personal en profunditat, a més de test psicològics i validació de les seves referències personals i laborals.

3) Posada en marxa del cuidador o cuidadora

Una vegada triat el cuidador o cuidadora es realitza sota el control de la infermera la implantació del pla de treball.

S’adeqüen els coneixements del cuidador/a a les necessitats del pacient i es marquen les pautes de control i seguiment al pacient.

4) Gestió Laboral del cuidador o cuidadora

Home Personal Services s’encarregués de totes les gestions de contractació laboral entre client i cuidador/cuidadora, com a altes i baixes a la SS, contractes de treball, liquidacions o quitances, substitucions per baixa, nòmines, canvis de cuidador o cuidadora, etc.

5) Seguiment periòdic mensualment

Seguiment del grau de risc del pacient: Valoració periòdica dels riscos detectats, detecció i aparició de nous riscos a través de les visites mensuals de seguiment de la nostra infermera segons escales de valoració de la VGI.

Comprovació dels valors descrits en les fulles control de seguiment al pacient.

Coordinació amb el metge del CAP, Neuròleg o assistenta social.
Adequació de rutines i controls del pacient en casos de substitució del cuidador o cuidadora.

2a Fase /Serveis de cuidadores, cuidadors i professionals

Serveis diaris i de caps de setmana

Activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària. Higiene i cura personal, aixecar i esmorzar, passejos i enllitar. Compres, neteja i cuinar per al pacient.

Serveis de fixa a dormir

A més de l’anterior. Control nutricional, revisió i ingesta de medicaments, control de constants vitals, marxa i bipedestació.

Serveis professionals

Servei pluridisciplinari: fissió, podòleg, infermera, psicòleg, etc.

3a Fase / Atencions professionals a la família i al pacient

L’atenció geriàtrica està basada en la interdisciplinaritat. El coneixement de les necessitats mèdiques, psicològiques, funcional i socials del pacient és la via que marcarà els processos terapèutics i d’intervenció.

L’equip geriàtric es basa en la coordinació de diferents professionals sempre al domicili del pacient.

Fisioterapeuta

 • Manteniment d’un adequat estat funcional en persones fràgils

 • Rehabilitació funcional en pacients amb ictus, Parkinson, etc…

Psicòleg

 • Tractament d’alteracions conductuals a la vellesa

 • Estimulació cognitiva per prevenir i tractar la deterioració cognitiva de la gent gran

Logopeda

 • Tractament de les alteracions del llenguatge (ex: ictus)

 • Tractament de les alteracions de la deglució (ex: Parkinson)

Tècnic Ortopèdico

 • Solucions personalitzades per millorar la vida diària mitjançant ortesis, pròtesi, productes de suport o ajudes per la mobilitat

Infermera

 • Supervisió de les actuacions dels altres professionals

 • Vigilància i seguiment de les patologies existents en la tercera edat

 • Detecció de noves patologies

 • Realització de cures majors i menorsRealització de cures majors

Dietista

 • Establiment de dietes personalitzades

 • Establiment de pautes d’alimentació

 • Seguiment de la salut nutricional dels pacients geriàtrics

Dentista

 • Supervisió de la salut bucodental dels pacients

 • Extraccions, realització i revisió de pròtesis dentals

Podólogo

 • Tractament de les patologies més comunes dels peus

Agència de servei domèstic i atenció personalitzada al client

Estem per ajudar-vos en tot allò relacionat amb el servei domèstic i l’atenció geriàtrica. Contacti amb nosaltres!

Sol·licitar Informació

Sol·licitud d’informació de serveis d’Atenció Sanitària i Serveis d’Ajuda.

Doni’ns la seva opinió

Expliqui’ns en què podem millorar.