Premis i reconeixements

Premi Empreses Socialment Responsables

El 26 de febrer de 2008, es va celebrar una Taula Rodona per parlar sobre la Responsabilitat Social Corporativa, moderada per la Regidora d’innovació, Indústria i Promoció Econòmica de l’ajuntament de Sabadell, la Sra. Montserrat Capdevila. Les empreses participants van ser les guanyadores del Premi Empreses Socialment Responsables que Vapor Llonch va premiar el passat mes de gener.

Durant l’acte cada empresa va comentar les bones pràctiques de Responsabilitat Social que els van fer guanyar el premi. Home Personal Services va destacar per haver desenvolupat accions molt innovadores adaptades al sector de l’empresa i al seu personal. Així són pioners en l’elaboració del primer Pla de Prevenció de Riscos Laborals de les treballadores de la llar a Espanya, també té un Pla de Acollida i Contractació laboral de personal en origen i compten amb un pla de millora continuada per al seu personal a través de la formació i el reciclatge. Cal destacar que Home Personal Services fa una aposta clara per a la qualitat, tant en el servei com en l’ocupació, entre d’altres coses.

El Sr. Ramon Martínez va ser l’encarregat de recollir el taló del primer Premi Empreses Socialment Responsables valorat en 2.500€. “Estem molt satisfets d’aquest nou reconeixement que ens col·loca com a model de bones pràctiques i responsabilitat social en la mira de la unió europea com empresa local” Segons paraules del Director, el Sr. Ramon Martínez.

La RSE és una eina estratègica empresarial que garanteix una millor competitivitat i perdurabilitat de l’empresa, millora la seva reputació i aporta legitimitat i rendibilitat sostenible a mig i llarg termini. Hi ha diferents experiències que mostren que la integració de la RSE a l’estratègia de l’empresa dóna avantatges i beneficis, com la de Home Personal Services.

Tornar