Legislació del Servei de Llar Familiar

Nova regulació del servei de la llar familiar segons el Ministeri de Treball i Seguretat Social. Informació bàsica 2017.

Règim laboral

Contractació

Jornada, vacances i permisos

Retribucions

Extinció del contracte

Seguretat Social dels empleats de la llar