Cursos privats de formació

Dirigit a cuidadores

Amb el compromís de millorar la nostra qualitat en els serveis d’assistència geriàtrica domiciliaria, tenim un curs bàsic de “Introducció a la Geriatria” que es compon dels següents mòduls:

 • Conceptes bàsics
 • Higiene
 • Incontinències
 • Mobilitat
 • Seguretat i higiene en el treball
 • Relació interpersonal
Una vegada contrastats els coneixements pràctics de la cuidadora per la infermera, respecte dels últims treballs realitzats, es fa la implantació del pla de treball amb el pacient.
S’adeqüen els coneixements de la cuidadora amb les necessitats del pacient i es marquen les pautes de control i seguiment.
Una vegada realitzat aquest procés es detecten les possibles manques de coneixement de la cuidadora vers les necessitats del pacient, i la infermera dissenya un pla de formació.
Aquest pla de formació es posa en marxa durant les pròximes visites de seguiment del pacient i cuidadora.
 • Asistencia geriàtrica Mobilitat del Pacient i postures de la cuidadora
 • Asistencia geriàtrica Tractament de pacients amb patologies de deterioració cognitiva
 • Asistencia geriàtrica Signes i síndromes de pacients diabètics
 • Asistencia geriàtrica Com treballar l’estat cognitiu del pacient
 • Asistencia geriàtrica Controls nutricionals per pacients hipertens, diabètics o amb insuficiència renal