Filosofia Corporativa SAC

Pretenem aconseguir la satisfacció dels nostres clients mitjançant una gestió excel·lent dels nostres serveis

FILOSOFIA

Ajudar a les famílies a gaudir d’una bona qualitat de vida forma part dels principis de HPS des de 1991.

La nostra consolidada metodologia en la gestió i atenció a les famílies i en particular l’atenció dels seus membres en situació d’atenció geriàtrica, esta complementada amb nous serveis de suport, des de fa uns anys amb la nostra empresa Serveis Assistencial a Casa.

MISSIÓ I VISIÓ

SAC té com a missió donar tot el suport necessari a les famílies, durant el procés degeneratiu de les persones properes.

SAC té com a missió l’atenció integral domiciliaria a la persona per aconseguir la màxima estabilitat de la qualitat de vida en el seu procés natural degeneratiu

SAC vol ser una empresa líder i model de gestió dins de l’àmbit dels serveis d’atenció sanitària domiciliaria, sent tot un referent en la prestació de serveis a les persones al llarg de tot el seu procés degeneratiu i en l’aplicació dels valors mèdics, ètics i socials.

VALORS PRINCIPALS DE SAC

Acollida: Assistirem al pacient i a la seva família per sobre de la nostra capacitat professional, aportant una qualitat humana indissociables a la característica del servei.

Dignitat: Tota persona té dret a una mort digna i rodejada dels seus, sense dolor, patiments innecessaris, o sense ser sotmesa a tractaments o exploracions fútils. En aquest sentit subscrivim la carta dels drets del moribund.

Comprensió: Serem comprensius amb el pacient i la seva família, escoltant i entenent la particularitat de cada situació.

Discreció: Mantindrem en tot moment la discreció en tot allò referent a la situació del pacient.

Professionalitat: Adequarem tots els nostres passos en la millora professional del sector, ajudarem a les persones a formar-se i desenvolupar-se a tota persona que la seva meta sigui aconseguir la professionalitat en el servei assistencial.