Enquesta de satisfacció

Valorem la seva opinió i agraïm que dediqui el seu temps a completar la nostra enquesta.

Les seves respostes seran tractades de forma confidencial i seran utilitzades únicament per millorar el servei que li proporcionem. Durada aproximada de cinc minuts.

Les caselles marcades amb un asterisc (*) són obligatòries.


Dades Personals

Nom*
Cognom*
Email
Codi Postal*


Valoració del servei rebut:

1.- Quan temps porta vostè sent client de HPS? (en mesos)
2.- Porta amb la E.H menys de sis mesos?

SiNo

3.- L'EH que li hem seleccionat compleix les característiques que vostè ens va demanar?

SiNo

4.- Li hem seleccionat la EH dins del temps previst que vostè esperava?

SiNo

5.- Ha tingut necessitat d'alguna substitució puntual dels serveis d'HPS?

SiNo

Si és que si, creu que li hem cobert la substitució eficaçment?

Molt eficaçEficaçLleugerament eficaçRes eficaç


Valoració de l'àgencia:

6.-Com valoraria l'actitud del personal que atén les seves necessitats?

Excel·lentMolt bonaBonaRegularPobre


7.-Els coneixements professionals dels nostres comercials

Excel·lentMolt bonaBonaRegularPobre

8.-La capacitat de resposta davant d'imprevistos o problemes

Excel·lentMolt bonaBonaRegularPobre

9.-Creu que la freqüència de les nostres visites de seguiment es suficient?

Excel·lentMolt bonaBonaRegularPobre


Valoració general dels nostres serveis:

10.- Voldria algun altre tipus de servei que en aquests moments no li oferim?

SiNo

En cas afirmatiu, digui'ns quin:
11.- Quins aspectes destacaría dels nostres serveis?


12.- En quins aspectes pensa que hauríem de millorar?

13.- Recomanaria els nostres serveis a altres persones?

SiNo

14.- Valori globalment de 0 a 10 la seva relació amb l'agencia:

12345678910