Legislació del Servei de Llar Familiar

Nova regulació del servei de la llar familiar segons el Ministeri de Treball i Seguretat Social. Informació bàsica 2017. 

Règim laboral Retribucions
Contractació Extinció del contracte
Jornada, vacances i permisos Seguretat Social dels empleats de la llar