Cursos privats de Formació

dirigit a empleats/des de la llar

Seminaris de formació dirigits a empleades de la llar per ampliar els seus coneixements i desenvolupar un treball més professional. Tots aquests seminaris tenen una duració de 20 hores.

La metodologia dels diferents seminaris de Home Personal Services

CLASSES PERSONALITZADES A DOMICILI: 

La tutora formada per HPS es desplaça al seu domicili per instruir a la seva empleada de la llar en els processos i tècniques de les tasques domèstiques, amb la finalitat d’adequar els seus coneixements i aptituds a les necessitats particulars sol·licitades per vostè.

A continuació podem veure els diferents seminaris que s’imparteixen:

A) CURA I PLANXAT DE LA ROBA

 • El coneixement de la roba: Hem de conèixer els diferents tipus de teixit que hi ha, ja que el seu tractament i el seu rentat varia en funció del teixit, per això necessitem entendre la simbologia i l’etiquetatge de cada un d’aquests.
 • Planxat de la roba: S’explica i s’ensenya d’una manera teòrica i pràctica el planxat de la roba, camises, pantalons, faldilles, estovalles, llençols, etc.
 • Tècniques d’estendre i assecar la colada: A vegades saber estendre i eixugar bé la roba ens pot ajudar tant en la cura com en el planxat de la roba.
 • Teoria i pràctica del doblegat de la roba: És imprescindible aprendre a doblegar bé la roba, d’aquesta manera, sempre la trobarem a punt per fer-la servir.
 • Organització i cura de la roba a l’armari: Després de rentar, doblegar i planxar la roba, hem d’aprendre a col·locar-la correctament en el seu lloc dins de l’armari.

a

a

a

Servicio domestico

B) LA DISPOSICIÓ I EL SERVEI DE TAULA

 • La disposició de la taula: Tractarem sobre com decorar una taula, la distribució dels comensals, els estris per disposar la taula i el transport de material.
 • El repàs del material: Com per eixample el joc de taula, la coberteria, la vaixella i la cristalleria.
 • La infraestructura: En l’àmbit intern també ens hem de saber organitzar en l’office.
 • El servei de taula: S’ensenyen les normes i pràctiques per servir la taula, la utilització de pinces, i dos models de servei, a la francesa i a l’anglesa

C) ELS ELECTRODOMÈSTICS EN EL SERVEI DOMÈSTIC

 • Els electrodomèstics de la roba i el seu entorn: Aprendrem com seleccionar el tipus de roba, el programa i els productes per a un rentat adequat. Explicarem consells per al correcte funcionament de l’assecadora i quan hem de planxar.
 • Els electrodomèstics per a l’eliminació de la brutícia: Bàsicament coneixerem l’aspirador i la vaporeta.
 • Els electrodomèstics de cuina i les seves utilitats: És important saber el correcte funcionament d’alguns electrodomèstics, com per exemple, la batedora, el minipimer, la microones, els fogons, el forn, etc., per a una millor eficiència en la cuina.
 • Altres útils: Aquí ens trobem amb la baieta, la fregona, draps, plomeros, etc.

a

D) ORNAGITZACIÓ DE LA LLAR

 • Metodologies: Es tracte d’ensenyar com organitzar-te d’una manera eficient, de dalt a baix o de la pared al centre, etc.
 • Programació de tasques: Com crear un bon pla de treball de les diferents tasques domèstiques de la llar.
 • Tècniques de neteja: Tractaríem d’ensenyar la utilització de producte bàsics que ens trobem a qualsevol llar.