Cursos privats de Formació

DIRIGIT A CUIDADORES

FORMACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA GERIÀTRICA DOMICILIARIA

Amb el compromís de millorar la nostra qualitat en els serveis d’assistència geriàtrica domiciliaria, tenim un curs bàsic de “Introducció a la Geriatria” que es compon dels següents mòduls:

• Conceptes bàsics
• Higiene
• Incontinències
• Mobilitat
• Seguretat i higiene en el treball
• Relació interpersonal

CLASSES PERSONALITZADES PER A LA CUIDADORA EN EL DOMICILI

Una vegada contrastats els coneixements pràctics de la cuidadora per la infermera, respecte dels últims treballs realitzats, es fa la implantació del pla de treball amb el pacient.

S’adeqüen els coneixements de la cuidadora amb les necessitats del pacient i es marquen les pautes de control i seguiment.

Una vegada realitzat aquest procés es detecten les possibles manques de coneixement de la cuidadora vers les necessitats del pacient, i la infermera dissenya un pla de formació.

Aquest pla de formació es posa en marxa durant les pròximes visites de seguiment del pacient i cuidadora.

SEMINARIS ESPECÍFICS EN LÍNIA

Asistencia geriátrica  Mobilitat del Pacient i postures de la cuidadora

Asistencia geriátrica  Tractament de pacients amb patologies de deterioració cognitiva

Asistencia geriátrica  Signes i síndromes de pacients diabètics

Asistencia geriátrica  Com treballar l’estat cognitiu del pacient

Asistencia geriátrica  Controls nutricionals per pacients hipertens, diabètics o amb insuficiència renal

DIRIGIT A EMPLEADES DE LA LLAR

Home Personal Services va signar, al febrer de 1993, el conveni de col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a l’execució de cursos de formació ocupacional amb el número de cens 1659. A l’octubre de 1994 també es va signar un altre conveni de col·laboració amb la Direcció General d’Ocupació, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per a ajudar a adequar l’oferta i la demanda en el mercat de treball amb la finalitat de atendre les demandes d’ocupació dels treballadors per a la seva inserció o reinserció laboral.

Especialitzats en serveis domèstics, aviat es detecta la necessitat d’ampliar i estructurar els coneixements, que tenien les persones que es dedicaven a les tasques domèstiques, què havien après normalment del saber fer popular, però mancat de metodologia i rigorositat.

HPS va col·laborar amb els seus cursos de formació a la incorporació professional de treballadors en l’àmbit del servei domèstic que en aquells moments que es trobaven en l’atur o volien millorar els seus coneixements (reciclatge). Va desenvolupar un curs global de 350 hores en el qual s’impartien assignatures com història i evolució de l’empleada de la llar, la roba i el seu entorn, superfícies, productes i organització de la neteja, compres i preparació d’aliments, drets laborals, entre altres assignatures.

Actualment fem seminaris de formació dirigits a empleades de la llar per ampliar els seus coneixements i desenvolupar un treball més professional. Tots aquests seminaris tenen una duració de 20 hores.

CLASSES PERSONALITZADES A DOMICILI: 

La tutora formada per HPS es desplaça al seu domicili per instruir a la seva empleada de la llar en els processos i tècniques de les tasques domèstiques, amb la finalitat d’adequar els seus coneixements i aptituds a les necessitats particulars sol·licitades per vostè.

A continuació podem veure els diferents seminaris que s’imparteixen:

A) CURA I PLANXAT DE LA ROBA

 • El coneixement de la roba: Hem de conèixer els diferents tipus de teixit que hi ha, ja que el seu tractament i el seu rentat varia en funció del teixit, per això necessitem entendre la simbologia i l’etiquetatge de cada un d’aquests.
 • Planxat de la roba: S’explica i s’ensenya d’una manera teòrica i pràctica el planxat de la roba, camises, pantalons, faldilles, estovalles, llençols, etc.
 • Tècniques d’estendre i assecar la colada: A vegades saber estendre i eixugar bé la roba ens pot ajudar tant en la cura com en el planxat de la roba.
 • Teoria i pràctica del doblegat de la roba: És imprescindible aprendre a doblegar bé la roba, d’aquesta manera, sempre la trobarem a punt per fer-la servir.
 • Organització i cura de la roba a l’armari: Després de rentar, doblegar i planxar la roba, hem d’aprendre a col·locar-la correctament en el seu lloc dins de l’armari.

a

a

a

Servicio domestico

B) LA DISPOSICIÓ I EL SERVEI DE TAULA

 • La disposició de la taula: Tractarem sobre com decorar una taula, la distribució dels comensals, els estris per disposar la taula i el transport de material.
 • El repàs del material: Com per eixample el joc de taula, la coberteria, la vaixella i la cristalleria.
 • La infraestructura: En l’àmbit intern també ens hem de saber organitzar en l’office.
 • El servei de taula: S’ensenyen les normes i pràctiques per servir la taula, la utilització de pinces, i dos models de servei, a la francesa i a l’anglesa

C) ELS ELECTRODOMÈSTICS EN EL SERVEI DOMÈSTIC

 • Els electrodomèstics de la roba i el seu entorn: Aprendrem com seleccionar el tipus de roba, el programa i els productes per a un rentat adequat. Explicarem consells per al correcte funcionament de l’assecadora i quan hem de planxar.
 • Els electrodomèstics per a l’eliminació de la brutícia: Bàsicament coneixerem l’aspirador i la vaporeta.
 • Els electrodomèstics de cuina i les seves utilitats: És important saber el correcte funcionament d’alguns electrodomèstics, com per exemple, la batedora, el minipimer, la microones, els fogons, el forn, etc., per a una millor eficiència en la cuina.
 • Altres útils: Aquí ens trobem amb la baieta, la fregona, draps, plomeros, etc.

a

D) ORNAGITZACIÓ DE LA LLAR

 • Metodologies: Es tracte d’ensenyar com organitzar-te d’una manera eficient, de dalt a baix o de la pared al centre, etc.
 • Programació de tasques: Com crear un bon pla de treball de les diferents tasques domèstiques de la llar.
 • Tècniques de neteja: Tractaríem d’ensenyar la utilització de producte bàsics que ens trobem a qualsevol llar.