Qualitat i Innovació

SEGELL DE QUALITAT EN FRANQUICIA

HPS ha estat una de les cinc primeres empreses que ha obtingut aquesta certificació a Espanya i la primera en el sector del servei domèstic i atenció a les persones de la tercera edat a Catalunya.

Es tracta d’una certificació de qualitat de caràcter privat que atorga l’AEF amb l’objectiu de reconèixer la qualitat i l’excel·lència en la gestió del servei de franquícies, dins de qualsevol àmbit professional.
Des de l’Associació Espanyola de Franquiciadors (AEF) s’ha indicat que un dels objectius marcats per aquest col·lectiu és evitar el intrusisme professional i concedir un distintiu especial a aquelles empreses espanyoles, que en els seus respectius àmbits d’actuació, s’han destacat per la seva serietat i el seu rigor professionals.

Requisits generals del Sistema de Gestió de la Qualitat a la Franquícia:

– L’existència d’aquest Certificat de Qualitat ha de garantir el compliment dels requisits mínims obligatoris del franquiciador, així com la percepció al futur franquiciat d’aquells serveis pels que paga.

– El franquiciador ha d’establir, documentar, implantar i mantenir un sistema de garantia de qualitat, que ha d’estar documentat i incloure les següents dades:

  • La definició i descripció de l’objecte de negoci i requisits bàsics com la marca, el saber fer, el model de negoci, els procediments i plans de formació i els processos d’assistència tècnica.
  • Un manual de qualitat de la franquícia, on consti la seva política, els objectius i els sistemes de control.
  • Un manual de procediments, on s’especifiqui de manera clara i concreta la seqüència de les activitats necessàries per oferir la informació precontractal, transmetre el saber fer, impartir la formació i la prestació d’assistència i suport tècnic.
  • Els registres que avalen el compliment dels requisits.
  • El compromís de transferència i bones pràctiques, que ha de ser públic i comunicat a tots els franquiciats o candidats a ser-ho. Així mateix, el franquiciat ha de complir els requisits per poder optar a l’obtenció del Certificat de Qualitat.

La nova certificació de Qualitat a la Franquícia, es suma a les diferents certificacions que l’empresa posseeix des de fa temps, entre les que figuren la Norma ISO, la SA-8000 de responsabilitat Social i la certificació del Modelo de Qualitat EFQM (única empresa europea del sector en disposar de les tres acreditacions).

La certificadora ha estat Lloyds. Les auditories que s’encarreguen d’avaluar la qualitat de les franquícies han d’estar reconegudes per l’entitat Nacional d’acreditació (ENAC), a mes de comptar amb personal coneixedor del negoci de les franquícies.

Tornar