Qualitat i Innovació

NORMA UNE EN ISO 9001:2000

La norma ISO 9001, és un conjunt de regles de caràcter social i organitzatiu per millorar i potenciar les relacions entre els membres d’una organització. L’últim resultat del qual és millorar les capacitats i rendiments de l’organització, i aconseguir un augment per aquest procediment de la qualitat final del producte, és el millor per millorar la qualitat i satisfacció de cara al consumidor. Norma ISO

La versió ISO 9001:2000 ha estat adoptada com a model a seguir per obtenir la certificació de qualitat. Ha d’inspirar a tota empresa competitiva que vulgui romandre i sobreviure a l’exigent mercat actual. Els principis bàsics són regles de caràcter social encaminades a millorar la marxa i funcionament d’una organització mitjançant la millora de les seves relacions internes. Aquestes normes han de combinar-se amb els principis tècnics per aconseguir un augment de la satisfacció del consumidor. Els vuit Principis bàsics de la norma ISO 9001 i de la gestió de qualitat són una organització enfocada als clients, al lideratge, al compromís de tot el personal, a un enfocament a processos, a un enfocament del sistema cap a la gestió, la millora continua, a un enfocament objectiu cap a la presa de decisions, i a les relacions mútuament beneficioses amb els proveïdors.

Aquesta Certificació és un document amb validesa legal, expedit per una entitat acreditativa. Certifica que complim les més estrictes normes de qualitat per una millora de la satisfacció del client. Temporalment, en principi, cada any ens veiem sotmesos a una auditoria per part de l’empresa certificadora. Se’ns exigeix els més alts nivells d’honradesa, serietat, viabilitat i experiència, si no se supera l’auditoria en determinats terminis, es perd la certificació.

LGAI Technological Center va ser la primera empresa auditora en certificar que el sistema de qualitat de l’empresa Home Personal Services per l’activitat de comercialització, prestació de serveis de personal domèstic i el disseny i realització de cursos de formació és conforme amb els requisits de la Norma ISO 9001:2000.

La renovació de la certficació de la Norma passada el 2008 va ser per l’empresa auditora TÜW, empresa a certificar-nos que el sistema de qualitat de Home Personal Services segueix sent conforme als requisits de la Norma ISO 9001:2000.

Tornar