Qualitat i Innovació

NORMA UNE EN ISO 9001:2000Norma ISO

La norma ISO 9001, és un conjunt de regles de caràcter social i organitzatiu per millorar i potenciar les relacions entre els membres d’una organització. L’últim resultat del qual és millorar les capacitats i rendiments de l’organització, i aconseguir un augment per aquest procediment de la qualitat final del producte, és el millor per millorar la qualitat i satisfacció de cara al consumidor.

Llegir més

EXCEL·LÈNCIA EMPRESARIAL (EFQM)d7

El Model Europeu d’Excel·lència Empresarial, conegut com a Model EFQM està patrocinat per la European Foundations for Quality Management i la Comissió de la UE, base del Premi Europeu a la Qualitat.

HPS ha estat premiada pel lideratge clar de l’adreça, l’ús que ha fet de les noves tecnologies de gestió dels processos, la clara definició del seguiment de mercat al que es dirigeix i el plànol d’expansió basat en franquícies.

Llegir més

SEGELL DE QUALITAT EN FRANQUÍCIASello Franquicia

HPS ha estat una de les cinc primeres empreses que ha obtingut aquesta certificació a Espanya i la primera en el sector del servei domèstic i atenció a les persones de la tercera edat a Catalunya.

Es tracta d’una certificació de qualitat de caràcter privat que atorga la AEF amb l’objectiu de reconèixer la qualitat i l’excel·lència en la gestió del servei de franquícies, dins de qualsevol àmbit professional.

Llegir més

LLIBRE SABADELL INNOVASabadell innova

Home Personal Services en aquest llibre Sabadell Innova, 20 experiències innovadores de Sabadell i comarca revela les claus de l’èxit de la seva organització, ja provinguin de la seva iniciativa personal o hagin estat concebudes i desenvolupades per tot un equip corporatiu.

Llegir més

GUIA DE LA INNOVACIÓ PER A SERVEISGuia Innova

HPS va col·laborar amb la creació de la guia “La gestió de la innovació en empreses de serveis” que forma part de la col·lecció de guies d’innovació i desenvolupament empresarial, publicades pel CIDEM (Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial).