Atenció Integral Domiciliària centrada en les persones

Les persones no volen abandonar la seva llar, el seu entorn, la seva família, malgrat la deterioració sistemàtica que produeix la vellesa.
Les famílies es veuen desbordades per aquestes situacions. Fills, filles, néts… tots pateixen un fort desgavell per la pèrdua de rutines.
Si, a més, els pares viuen sols en una altra casa, lluny de la resta de la família, encara s’agreuja més aquesta situació sumant, a l’aïllament personal, la deterioració i un entorn no adequat a les noves necessitats que van apareixen.

És per aquest motiu que, amb l’experiència de més de 25 anys de servei a les persones, HOME PERSONAL SERVICES impulsa aquest nou servei d’atenció integral a les persones, que proporciona tant a la família i al seu entorn, com al pacient en situació d’atenció geriàtrica, un notable confort, ja que aconsegueix el seguiment d’un tractament adequat al pacient i elimina, al mateix temps, l’angoixa de la família en la vigília diària de totes les activitats bàsiques.

Fases del nostre Suport Integral d’Ajuda a domicili

prevencio atencio cures support

La Prevenció del Risc

La falta de cultura en la prevenció de risc en el dia a dia de la gent gran comporta caigudes, trencaments, llargs períodes en llit i la posterior aparició de nafres.

El 80% d’aquestes situacions podrien haver-se evitat amb tan sols una petita avaluació feta per un professional.

small banner sanitari

 • Valoració de risc del pacient: Bateria d’escales de VGI, estudi entorn físic, anàlisis d’hàbits i rutines diàries.
 • Identificació de riscos i síndromes geriàtrics.
 • Pla de treball d’accions preventives per disminuir riscos: Disseny de l’AUD, disseny de les atencions personals, condicionament de l’entorn físic, estimulació cognitiva, eines i controls de medicació, utilització de les TIC.

 

 • Implantació del Pla de Treball.
 • Seguiment dels graus de riscos del paciente: Valoració periòdica dels riscos detectats, detecció i aflorament de nous riscos.

Atencions professionals a la família i al pacient

L’atenció geriàtrica està basada en la interdisciplinaritat. El coneixement de les necessitats mèdiques, psicològiques, funcional i socials del pacient és la via que marcarà els processos terapèutics i d’intervenció.

L’equip geriàtric es basa en la coordinació de diferents professionals sempre al domicili del pacient.

Blue-Check Metge:

 • Supervisió de les actuacions dels altres professionals
 • Vigilància i seguiment de les patologies existents en la tercera edat
 • Detecció de noves patologies

Blue-Check Infermera:

 • Realització de cures majors
 • Realització de cures menors

Blue-Check Fisioterapeuta:

 • Manteniment d’un adequat estat funcional en persones fràgils
 • Rehabilitació funcional en pacients amb ictus, Parkinson, etc…

Blue-Check Psicòleg:

 • Tractament d’alteracions conductuals a la vellesa
 • Estimulació cognitiva per prevenir i tractar la deterioració cognitiva de la gent gran

 Blue-Check Podólogo:

 • Tractament de les patologies més comunes dels peus

Blue-Check Logopeda:

 • Tractament de les alteracions del llenguatge (ex: ictus)
 • Tractament de les alteracions de la deglució (ex: Parkinson)

Blue-Check

 Dietista:

 • Establiment de dietes personalitzades
 • Establiment de pautes d’alimentació
 • Seguiment de la salut nutricional dels pacients geriàtrics

Blue-Check Dentista

 • Supervisió de la salut bucodental dels pacients
 • Extraccions, realització i revisió de pròtesis dentals

Blue-Check Tècnic Ortopèdico

 • Solucions personalitzades per millorar la vida diària mitjançant ortesis, pròtesi, productes de suport o ajudes per la mobilitat

Cures Pal·liatives

Arribat el moment es fa del tot imprescindible comptar amb el suport d’un equip interdisciplinari especialista en temes de pal·liatius, tant per a la família com per al pacient.

Blue-Check Mètge:02C13610

 • Establiment i coordinació dels tractaments pal·liatius a domicili

Blue-Check Infermera:

 • Control de constants, sondes, oxigenoteràpia, prevenció i control de nafres per decúbit, etc.

Blue-Check Fisioterapeuta:

 • Manteniment en la mesura del possible de la mobilitat i flexibilitat del pacient

Blue-Check Psicòleg:

 • Suport terapèutic en el procés del dol

Atenció personalitzada al client

Estem per ajudar-li en tot allò relacionat amb l’Atenció Geriàtrica. Contacti amb nosaltres!

Valori’ns

Ens interessa molt saber la vostra valoració sobre com li hem prestat el servei.