SABEM QUE PER A VOSTÈ EL MÉS

IMPORTANT ÉS

LA QUALITAT DE VIDA

FEM CÒMODES ELS AFERS

DEL SERVEI DOMÈSTIC

CENTRADA EN LES PERSONES

ATENCIÓ INTEGRAL DOMICILIÀRIA

Què li pot oferir Home Personal Services?

Servei Domèstic

Cobrim les necessitats del Servei Domèstic i Assistencial realitzant processos de selecció personalitzats, a més d’encarregar-nos de la gestió de tramitis legals

Manteniment de la Llar

Instal·lacions, reparacions i manteniment de la seva casa perquè pugui gaudir més temps. El bon manteniment protegeix i augmenta el plaer de viure a la casa.

Formació per a Empleades

Home Personal Services ofereix seminaris de formació dirigits a empleades de la llar per ampliar els seus coneixements i desenvolupar un treball més professional.

Què li pot oferir Home Sanitary Attention?

Atenció Geriàtrica

Servei de suport a les famílies amb persones en situació d’atenció geriàtrica al domicili del pacient.

Adaptabilitat de la Llar

Eliminació de barreres arquitectòniques per a l’adaptabilitat de la llar segons les necessitats de cada persona.

Material clinic i ortopèdic

Material clínic de suport a la persona per facilitar el seu descans, mobilitat, manteniment i neteja personal.

Per què confiar amb nosaltres

 • Experiència

  Des de 1991 ens mou la inquietud de fer del servei domèstic una professió. I des del 2006 volem convertir-nos en un referent dins de l’àmbit dels serveis a l’atenció sanitària domiciliaria.

 • Profesionalitat

  Treballem per garantir la satisfacció dels nostres clients, basant-nos en estàndards molt alts de gestió, ètica i qualitat. Criteris aplicats de ISO 9001, SA8000 de Responsabilitat Social i Model de Qualitat EFQM.

 • Tramitació Legal

  Ens ocupem de gestionar tots els tràmits administratius i legals necessaris relacionats amb la contractació de servei domèstic i assistencial, així com altes i baixes de la seguretat social, contractes, nomines, vacances…

 • Cobertura 365 dies

  La suma dels serveis de Home Personal Services i Home Sanitary Attention, fa que es disposi d’un conjunt de serveis integrals de suport a les persones a casa seva les 24 hores del dia, 365 dies a l’any.

SOL·LICITI INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS